Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Nedgång i antal bostadsinbrott

BID i Praktiken Föreningen Fastighetsägare i Järva ser en markant nedgång i antalet bostadsinbrott och vill därför utvärdera effekterna av sina trygghetsbesiktningar i flerbostadsfastigheter. Tanken är att studien ska ge mer kunskap om hur fastighetsägare kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. Läs mer här

Goda exempel på svenska BIDs

Fastighetsägare i Järva arrangerade 13–14 maj en tvådagars studieresa till Göteborg. Syftet med resan var att sprida och dela kunskap kring hur etablerade svenska BIDs har arbetat under de senaste två decennierna för att nå sina goda resultat. Läs mer här

Råd för framtiden 2019

På Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) Råd för Framtiden i Göteborg i april deltog Ulf Malm från Fastighetsägare i Järva och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare på ett seminarium om brottsförebyggande bebyggelseplanering. Läs mer här

Föreningsstämma 2019

Fastighetsägare i Järva har hållit föreningsstämma den 20 mars. Stämman hölls i Familjebostäders lokaler i Rinkeby. Inbjuden var Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin som berättade om arbetet framöver på Bostads- och fastighetsroteln. Läs mer här

Ett tryggare och trivsammare Järva

Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Vi erbjuder våra medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Läs mer här

Kartäggning för brottsförebyggande åtgärder

Fastighetsägare i Järva tar fram brottsplatskartor utifrån statistik från polisen. Detta är en del av vår grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Via dessa kartor kan man se var olika typer av brott begås. Läs mer här

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. Läs mer här

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rinkeby

Nu görs ett omtag i de gemensamma ansträngningarna för att göra Skårbygränd i Rinkeby tryggare och trivsammare. Skårbygränd har länge varit en otrygg plats där flera samverkansförsök och åtgärder för att komma till rätta med problemen gjorts genom åren. Läs mer här

Trygghetsvandring ur barnens egna perspektiv

Fastighetsägare i Järva har färdigställt en utvärdering av Rinkeby Kista Stadsdelsförvaltnings trygghetsvandringar med barn Fastighetsägare i Järva har tillsammans med stadsdelen genomfört trygghetsvandringar med barn från Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby under 2018. Läs mer här

Fastighetsägare i Järva bjuder in till informationsträff den 19 november

Hur en bostadsrättsförening kan förebygga bostadsinbrott Antalet bostadsinbrott i Järvaområdet har glädjande nog minskat de senaste åren. Dessvärre kan vi fortfarande se att utvecklingen inte är lika positiv överallt. Föreningens medlemmars fastigheter är mindre utsatta för bostadsinbrott jämfört med övriga fastigheter i området. Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB