Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka här för registrering.

Ett tryggare och trivsammare Järva

Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Vi erbjuder våra medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Läs mer här

Kartäggning för brottsförebyggande åtgärder

Fastighetsägare i Järva tar fram brottsplatskartor utifrån statistik från polisen. Detta är en del av vår grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Via dessa kartor kan man se var olika typer av brott begås. Läs mer här

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. Läs mer här

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rinkeby

Nu görs ett omtag i de gemensamma ansträngningarna för att göra Skårbygränd i Rinkeby tryggare och trivsammare. Skårbygränd har länge varit en otrygg plats där flera samverkansförsök och åtgärder för att komma till rätta med problemen gjorts genom åren. Läs mer här

Trygghetsvandring ur barnens egna perspektiv

Fastighetsägare i Järva har färdigställt en utvärdering av Rinkeby Kista Stadsdelsförvaltnings trygghetsvandringar med barn Fastighetsägare i Järva har tillsammans med stadsdelen genomfört trygghetsvandringar med barn från Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby under 2018. Läs mer här

Fastighetsägare i Järva bjuder in till informationsträff den 19 november

Hur en bostadsrättsförening kan förebygga bostadsinbrott Antalet bostadsinbrott i Järvaområdet har glädjande nog minskat de senaste åren. Dessvärre kan vi fortfarande se att utvecklingen inte är lika positiv överallt. Föreningens medlemmars fastigheter är mindre utsatta för bostadsinbrott jämfört med övriga fastigheter i området. Läs mer här

Fastighetsägare i Järva har deltagit i konferensen Crime and Fear in Public Places

Nätverket Säkra Platser har arrangerat internationell konferens om individens rätt till trygga offentliga miljöer på KTH Som en del i att skapa tryggare och säkrare platser för alla har Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva genomfört trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby som ett försök under maj 2018. Läs mer här

Material från Trygg Stadsplanering 11 april

Seminarium Trygg stadsplanering den 11 april – samlat material Den 11 april stod systerföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare samt Hässelby – Vällingby Fastighetsägare, för ett välbesökt seminarium hos värden Fastighetsägarna Stockholm. Läs mer här

Fastighetsägare i Järvas föreningsstämma 2018

Den 20 mars höll Fastighetsägare i Järva sin föreningsstämma där vi bland annat valde in Åsa Steen, Svenska Bostäder, som ny ordförande. Här nedan hittar du protokoll från föreningsstämman, årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 samt verksamhetsplan för 2018. Läs mer här

Seminariet Trygg Stadsplanering den 10 april blir pod!

Eftersom få kan delta i seminariet Trygg Stadsplanering med inriktning mot bostadsrättsföreningar ställs kvällsseminariet den 10 april in. Istället spelar Fastighetsägarföreningarna in en podcast tillsammans med professor Bo Grönlund, Marianne Lind och Ulf Malm. Läs mer här
Developed by Bob Reklambyrå AB