Välkommen till vårens trygghetsinventeringar i Järva!

Uthållighet och långsiktighet ger resultat!

I april kör vi igång våra gemensamma trygghetsinventeringar igen, och nedan hittar du vårens datum. Varje inventering startar klockan 18 och tar ungefär två timmar.

Klicka på respektive inventering för att öppna en inbjudan med info om samlingsplats, vandringens rutt på karta m.m. Du kan också läsa mer om våra trygghetsinventeringar här på webbplatsen.

Bidrar till ökad trygghet och trivsel
Trygghetsinventeringarna är en effektiv metod att öka trygghet och trivsel. Under inventeringarna går vi tillsammans – medborgare, stadsdelsförvaltning, polis, Fastighetsägare i Järva, Hyresgästföreningen och fastighetsägare som äger mark och byggnader i stadsdelen. Tillsammans identifierar och dokumenterar vi otrygga platser och brister i utemiljön. Protokollet skickas till ansvarig fastighetsägare, förvaltning eller annan part för åtgärdande, vilket sedan följs upp.

Varmt välkommen önskar Fastighetsägare i Järva, Järva stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!