Säkerhetsbesiktningar

En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att säkerhetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar kostnadsfria säkerhetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. Fastighetsägare kan genomföra en säkerhetsbesiktning för att få en aktuell status på sin fastighet, men den kan också genomföras för att det finns ett upplevs problem som de vill veta om de kan bygga bort.

Att genomföra åtgärdsförslagen är det bästa sättet att både minska möjligheterna att begå brott och ökar tryggheten i bostadsområdet. Dessutom kommer det att öka statusen på hela området och fastigheterna blir attraktivare.

En studie som föreningen låtit göra med stöd från BRÅ 2021 visar att bostadsinbrotten har minskat så kraftigt i Järva som en konsekvens av föreningen Fastighetsägare i Järva och medlemmarnas systematiska arbete med besiktningar. Läs mer  om studien här.

Genomförande

Innan en säkerhetsbesiktning får förvaltaren svara på ett antal frågor i ett formulär, detta för att besiktningsmannen ska kunna sätta sig in i området, förvaltningsrutinerna och fastigheten. Därefter sker den fysiska besiktningen.

Hela fastigheten inventeras både invändigt och utvändigt. Processen innebär att titta på hur god sikten är, om belysningen är god och om det finns utrymmen som kan skapa en otrygg känsla. Vi dokumenterar också om det är helt, rent och snyggt och testar handgripligen fastighetens säkerhet genom att besiktningsmannen försöker bryta sig in.

Redovisning

När säkerhetsbesiktningen är genomförd får fastighetsägaren ett kunskapsunderlag med såväl iakttagelser som åtgärdsförslag. Rapporten består av 55 punkter som gåtts igenom från utemiljö och fastigheten till förvaltningsrutiner.

Läs även om hur Victoriahem använder föreningens kompetens och besiktningar som en del av sin trygghetssatsning i Järva.

Med vår kunskap om trygghet och säkerhet kan vi även ge råd i samband med nyproduktion. Att ta in trygghetsperspektivet i ett tidigt skede vid nyproduktion ger både nöjdare hyresgäster och framtida besparingar då man undviker kostsamma anpassningar och ombyggnation i ett senare skede. Läs mer om det här.