Verksamhet

Fastighetsägare i Järva har till uppgift att skapa en plattform för fastighetsägarna i nordvästra delarna av Stockholm och är organisationen för hållbart, långsiktigt och gemensamt arbete för ett tryggare boende. Det övergripande målet för Fastighetsägare i Järva är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter på Järva.

Föreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement Districts.

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Järva

Det finns många teorier om hur brott uppstår. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägarföreningarna arbetar utifrån; ”rutinaktivitetsteorin” och teorierna enligt ”Fixing Broken Windows”. Det kan du läsa mer om här.

Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse 2021. 
Här kan du ladda ner en liten informationsfolder om föreningen (A5) som pdf.

Vi arbetar utifrån fyra verksamhetsmål:

  • Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  • Högt anseende och status

Bli medlem

Vill du bli medlem i Fastighetsägarna i Järva eller veta mer om föreningen. Hör av dig!