Verksamhet

Verksamhetsberättelse 2020Fastighetsägare i Järva har till uppgift att skapa en plattform för fastighetsägarna i nordvästra delarna av Stockholm och är organisationen för hållbart, långsiktigt och gemensamt arbete för ett tryggare boende. Det övergripande målet för Fastighetsägare i Järva är att positivt påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter på Järva.

Föreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement Districts.

Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse 2020.

För att göra det arbetar vi med fyra verksamhetsmål:

Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet

Fastighetsägare i Järva arbetar med en rad olika projekt och verksamheter vars syfte är att öka den upplevda tryggheten i Järva. Vi arbetar bland annat med trygghetsvandringar för att identifiera otrygga platser, trygghetsbesiktningar av våra medlemmars fastigheter som leder till brottsförebyggande åtgärdsförslag, gemensamma entreprenader för bevakning och parkeringsövervakning. Vi är också engagerade i frågor som kamrabevakning, våld i nära relationer, olaga andrahandsuthyrning, olovlig fordonstrafik mm.

Tilltalande fysisk miljö

Ett annat delmål handlar om att förbättra Järvas yttre miljö. För att göra det erbjuder vi medlemmarna ett flertal aktiviteter och entreprenader att delta i så som gemensam upphandling av entreprenad för städning i och kring medlemmarnas miljörum.

Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer

Fastighetsägare i Järva ska tillsammans med våra medlemmar verka för en positiv utveckling av Järva. Det berör infrastruktur-, stadsbyggnads- samt stadsplanefrågor och sker främst genom bevakning av frågorna, remisser eller och uppvakning av ägare av dessa frågor.

Högt anseende och status

Järva ska utvecklas till en attraktiv stadsdel med egen identitet. I frågor som är av gemensamt intresse kan föreningen bli en stark röst i Järva. 

Det kan ske genom informationsspridning om bland annat trygghetsarbete och uppnådda resultat, både på lokal och regional nivå, för boende, företag, genom seminarier, föreläsningar, studiebesök press och etermedia.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Fastighetsägarna i Järva eller veta mer om föreningen. Hör av dig!