Verksamhet

Fastighetsägare i Järvas övergripande mål är att genom samverkan skapa ett tryggare och trivsammare Järva samt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter positivt. Detta ska uppnås genom att föreningen arbetar för:

  1. Ökad upplevd trygghet och minskad polisanmäld brottslighet
  2. Tilltalande fysisk miljö
  3. Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  4. Förbättrat anseende och höjd status

Den så kallade BID-modellen ligger till grund för samarbetet mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare.
Läs mer om BID, Business Improvement Districts

Det finns många teorier om hur brott uppstår. Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägare i Järva arbetar utifrån; ”Rutinaktivitetsteorin” och ”Fixing Broken Windows”. Läs mer om de två teorierna

Ladda ner föreningens verksamhetsberättelse för 2023

Ladda ner vår informationsfolder om föreningen och verksamheten

Bli medlem

Vill du bli medlem i Fastighetsägarna i Järva eller veta mer om föreningen. Hör av dig!