Gemensam avfallsentreprenad

Föreningen har en gemensamt upphandlad entreprenad som tar hand om grovavfall i våra medlemmars miljöstugor runt om i Järva.

Fördelen med en gemensam upphandling är enhetligheten och att det är likadan information i miljöstugorna, det är också en kontaktväg till en entreprenör som förenklar samordningen i entreprenaden.