Trygghetsinventering / trygghetsvandring

En trygghetsinventering / trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.
Syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

En trygghetsinventering genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare. Ibland deltar även medborgarvärdar, politiker och lokalt föreningsliv. Trygghetsinventeringen skapar dessutom ett tillfälle för medborgare att träffa offentliga representanter och tjänstemän, förutom att ge grannar och aktiva krafter i området ett tillfälle att mötas!

Fastighetsägare i Järva protokollför de synpunkter som kommer upp under inventeringen och skickar till berörda parter. De som råder över bristerna får därefter en period på sig att åtgärda sina problem, vanligtvis 6-12 månader beroende på vad åtgärdspunkten gäller. Därefter följer vi upp vilka åtgärder som gjorts. Även detta fotograferas och protokollförs. Fastighetsägare i Järva samarbetar med Järva stadsdelsförvaltning när vi genomför trygghetsinventeringar.

Sedan 2018 har vi tillsammans med Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning också genomfört trygghetsvandringar tillsammans med barn från lokala skolor för att fånga upp barnens egna perspektiv.

Trygghetsinventeringar våren 2024
Här hittar du vårens datum och platser. Inbjudan mejlas ut till föreningens medlemmar inför respektive inventering, men notera gärna datumen i din kalender redan nu. 

Kista 16 april
Tid: Tisdagen den 16 april kl. 18.00
Samling: Kista Torg
Länk till inbjudan med mer info

Husby 23 april
Tid: Tisdagen den 23 april kl. 18.00 
Samling: Fryshuset Husby, Lofotengatan 32-34
Länk till inbjudan med mer info

Rinkeby 7 maj
Tid: Tisdagen den 7 maj kl. 18.00
Samling: Polisen Järva, Rinkebyplan 2
Länk till inbjudan med mer info

Tensta 21 maj
Tid: Tisdagen den 21 maj kl. 18.00
Samling: Tensta bibliotek, Tenstagången 14
Länk till inbjudan med mer info

Hjulsta 28 maj
Tid: Tisdagen den 28 maj kl. 18.00
Samling: Hjulsta Torg
Länk till inbjudan med mer info