Trygghetsvandring / Trygghetsinventering

En trygghetsvandring / trygghetsinventering är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.
Syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Att identifiera de platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men även förstå vilka platser som upplevs som trygga och trivsamma.

En trygghetsvandring genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare. Ibland deltar även medborgarvärdar, politiker och lokalt föreningsliv. Trygghetsvandringen skapar dessutom ett tillfälle för medborgare att träffa offentliga representanter och tjänstemän, förutom att ge grannar och aktiva krafter i området ett tillfälle att mötas!

Fastighetsägare i Järva protokollför de synpunkter som kommer upp under vandringen och skickar till berörda parter. De som råder över bristerna får därefter en period på sig att åtgärda sina problem, vanligtvis 6-12 månader beroende på vad åtgärdspunkten gäller. Därefter följer vi upp vilka åtgärder som gjorts. Även detta fotograferas och protokollförs. Fastighetsägare i Järva samarbetar med Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar när vi genomför trygghetsvandringar.

Sedan 2018 har vi tillsammans med Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning börjat genomföra trygghetsvandringar tillsammans med barn från lokala skolor för att fånga upp barnens egna perspektiv.

Under våren 2023 kommer flera trygghetsvandringar / trygghetsinventeringar att genomföras. De som hittills är inplanerade är:

 15 februari – Tensta
– Ladda ner inbjudan till Tensta.
– Ladda ner rutt för vandringen i Tensta.

21 februari – Hjulsta
– Ladda ner inbjudan till Hjulsta.  
– Ladda ner rutt för vandringen i Hjulsta.

15 mars – Rinkeby
Samling kl 18 på medborgarkontoret, mer information kommer

3 maj – Akalla
Samling kl. 18 på ICA-torget, mer information kommer

30 maj – Husby
Samling kl. 17 på medborgarkontoret, mer information kommer