Kontakt

Kansliet på Fastighetsägare i Järva arbetar med att samordna föreningens olika projekt samt att representera föreningen i olika frågor som berör utvecklingen av Järvaområdet.

Kontakt

Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

Faktura adress: Inbox.lev.436115@arkivplats.se

E-post
Organisationsnummer

802437-2677

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn, Twitter och Facebook

Kontaktpersoner

Ulf Malm
VD

070-844 44 59
ulf.malm@jarvafast.se

Lennart Levander
Brottsförebyggare
Linnea Eklöf
Linnea Eklöf

Projektledare

070–494 40 28
linnea.eklof@jarvafast.se

Jonathan Gustafsson Berg
Jonathan Gustafsson Berg
Projektledare

Styrelsen

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft. Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Namn Funktion Företag/Brf/org
Åsa Steen Ordförande Svenska Bostäder AB
Helena Olsson Vice ordförande Fastighetsägarna Stockholm
Sanel Hasic Hembla
Martin Toller Stockholmshem
Lars Nylund Familjebostäder
Bela Johansson Brf Porkala
Madeleine Brisère SKB
Karl-Johan Lindahl HSB
Ylva Forslund Einar Mattsson
Igor Borg FastPartner
Jenny Berggren Micasa
Henrik Källåker Victoria Park AB
Niclas Andersson Lokalpolisområde Rinkeby
Susanne Leinsköld Rinkeby – Kista Stadsdelsförvaltning
Fredrik Jurdell Spånga – Tensta Stadsdelsförvaltning
Stefan Mattsson Svenska Bostäder

Våra samarbetspartners

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.