Kontakt

Kansliet på Fastighetsägare i Järva arbetar med att samordna föreningens olika projekt samt att representera föreningen i olika frågor som berör utvecklingen av Järvaområdet.

Kontakt

Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

Faktura adress: Inbox.lev.436115@arkivplats.se

E-post
Organisationsnummer

802437-2677

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn, Twitter och Facebook

Kontaktpersoner

Karin Göransson
Karin Göransson

Verksamhetschef
073-524 40 79
karin.goransson@jarvafast.se

Sanna Berg
Sanna Berg

Verksamhetsutvecklare / Projektledare
070-49 45 499
sanna.berg@jarvafast.se

Linnea Eklöf
Linnea Eklöf

Trygghetsstrateg
072-505 02 55
linnea.eklof@jarvafast.se

Jonathan Gustafsson Berg
Jonathan Gustafsson Berg

Säkerhetsstrateg
0709-44 30 92
jonathan.berg@jarvafast.se

Mickael Siivola, säkerhetsstrateg i Fastighetsägare i Järva
Mickael Siivola

Säkerhetsstrateg
070-670 72 76
mickael.siivola@havafast.se

Styrelse

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft. Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Våra samarbetspartners

Namn Funktion Företag/Brf/org
Åsa Steen Ordförande Svenska Bostäder AB
Elvira Andersson Vice ordförande Fastighetsägarna Stockholm
Daniel Sedighha Mattsson Victoriahem
Martin Toller Stockholmshem
Joakim Lundberg Familjebostäder
Johan Einarsson Hemsö
Madeleine Brisère SKB
Karl-Johan Lindahl HSB
Nathalie Danderby Einar Mattsson
Igor Borg FastPartner
Tommy Sjöqvist Micasa
Herbert Silbermann Brf Pargas
Andreas Borgbrant Adjungerad Lokalpolisområde Rinkeby
Toni Mellblom Adjungerad Rinkeby – Kista Stadsdelsförvaltning
Victoria Callenmark Adjungerad Spånga – Tensta Stadsdelsförvaltning

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.