Kontakt

Kansliet på Fastighetsägare i Järva arbetar med att samordna föreningens olika projekt samt att representera föreningen i olika frågor som berör utvecklingen av Järvaområdet.

Kontakt

Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

Faktura adress: Inbox.lev.436115@arkivplats.se

E-post
Organisationsnummer

802437-2677

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn och Facebook

Kontaktpersoner

Karin
Karin Göransson

Verksamhetschef
073-524 40 79
karin.goransson@jarvafast.se

Bilder Sanna + Marita 2
Sanna Berg

Verksamhetsutvecklare / Projektledare
070-49 45 499
sanna.berg@jarvafast.se

Bild Jonathan
Jonathan Gustafsson Berg

Säkerhetsstrateg
0709-44 30 92
jonathan.berg@jarvafast.se

Marita Al-Ghorabi

Trygghetsstrateg
073-585 68 31
marita.al-ghorabi@jarvafast.se

Mickael Siivola

Säkerhetsstrateg
070-670 72 76
mickael.siivola@havafast.se

Linnea Eklöf
Linnea Eklöf

Trygghetsstrateg (föräldraledig)
072-505 02 55
linnea.eklof@jarvafast.se 

Styrelse

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft. Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Namn Funktion Företag/Brf/org
Åsa Steen Ordförande Svenska Bostäder
Elvira Andersson Vice ordförande Fastighetsägarna Stockholm
Daniel Sedighha Mattsson Ledamot Victoriahem
Vanik Yesayan Ledamot Stockholmshem
Joakim Lundberg Ledamot Familjebostäder
Johan Einarsson Ledamot Hemsö
Madeleine Brisère Ledamot SKB
Karl-Johan Lindahl Ledamot HSB
Nathalie Dandeby Ledamot Einar Mattsson
Igor Borg Ledamot FastPartner
Caroline Hommerberg Ledamot Micasa
Herbert Silbermann Ledamot Brf Pargas
Victoria Callenmark Adjungerad ledamot Järva stadsdelsförvaltning
Kommunpolisen Adjungerad ledamot Polisen
Lennart Röcklinger Revisor Västerled Revision
Krister Andersson Revisor Brf Brandsö
Elin Sundqvist Revisorssuppleant Familjebostäder
Linus Ruotsalainen Revisorssuppleant Hemsö

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom Järva stadsdelsförvaltning, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.