Kontakt

Kansliet på Fastighetsägare i Järva arbetar med att samordna föreningens olika projekt samt att representera föreningen i olika frågor som berör utvecklingen av Järvaområdet.

Kontakt

Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

Faktura adress: Inbox.lev.436115@arkivplats.se

E-post
Organisationsnummer

802437-2677

Sociala medier

Följ oss på Twitter och Facebook

Kontaktpersoner

Ulf Malm
VD
Lennart Levander
Brottsförebyggare
Anna Degerfeldt
Projektledare
Linnea Eklöf
Linnea Eklöf

Styrelsen

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft. Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Namn Funktion Företag/Brf/org E-postadress
Åsa Steen Ordförande Svenska Bostäder AB asa.steen@svenskabostader.se
Helena Olsson Vice ordförande Fastighetsägarna Stockholm helena.olsson@fastighetsagarna.se
Sanel Hasic Adjungerad Hembla sanel.hasic@hembla.se
Claes Göthman Ledamot SKB claes.gothman@skb.org
Lars Björk Ledamot Familjebostäder AB lars.bjork@familjebostader.com
Bela Johansson Ledamot Brf Porkala cinculina@hotmail.se
Dario Flygberg Adjungerad FastPartner dario.flygberg@fastpartner.se
Karl-Johan Lindahl Ledamot HSB karl-johan.lindahl@hsb.se
Ylva Forslund Ledamot Einar Mattsson ylva.forslund@einarmattsson.se
Christer Pettersson Ledamot Brf Björnö chp@bredband.net
Roger Larsson Ledamot Stockholmshem AB roger.larsson@stockholmshem.se
Henrik Källåker Ledamot Victoria Park AB henrik.kallaker@vpforvaltning.se
Niclas Andersson Adjunkt Lokalpolisområde Rinkeby niclas.andersson@polisen.se
Susanne Leinsköld Adjunkt Rinkeby – Kista Stadsdelsförvaltning susanne.leinskold@stockholm.se
Fredrik Jurdell Adjunkt Spånga – Tensta Stadsdelsförvaltning fredrik.jurdell@stockholm.se
Stefan Mattsson Adjunkt Svenska Bostäder stefan.mattsson@svenskabostader.se

Våra samarbetspartners

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.