Kontakt

Kansliet på Fastighetsägare i Järva arbetar med att samordna föreningens olika projekt samt att representera föreningen i olika frågor som berör utvecklingen av Järvaområdet.

Kontakt

Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

Faktura adress: Inbox.lev.436115@arkivplats.se

E-post
Organisationsnummer

802437-2677

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn, Twitter och Facebook

Kontaktpersoner

Ulf Malm
VD

070-844 44 59
ulf.malm@jarvafast.se

Lennart Levander
Brottsförebyggare
Linnea Eklöf
Linnea Eklöf

Projektledare

070–494 40 28
linnea.eklof@jarvafast.se

Jonathan Gustafsson Berg
Jonathan Gustafsson Berg
Projektledare

Styrelsen

Fastighetsägare i Järvas styrelse består av representanter från medlemsföretagen, ofta VD, områdeschefer, styrelseordföranden eller motsvarande. Meningen är att vi ska ha en styrelse med goda kontakter inom branschen och hög beslutskraft. Styrelsen sammanträder några gånger per halvår, utöver det hålls stämma och konstituerande möte i mars månad.

Namn Funktion Företag/Brf/org E-postadress
Åsa Steen Ordförande Svenska Bostäder AB asa.steen@svenskabostader.se
Helena Olsson Vice ordförande Fastighetsägarna Stockholm helena.olsson@fastighetsagarna.se
Sanel Hasic Hembla sanel.hasic@hembla.se
Martin Toller Stockholmshem martin.toller@stockholmshem.se
Lars Nylund Familjebostäder lars.nylund@familjebostader.com
Bela Johansson Brf Porkala bela.johansson@porkala.net
Madeleine Brisère SKB madeleine.brisere@skb.org
Karl-Johan Lindahl HSB karl-johan.lindahl@hsb.se
Ylva Forslund Einar Mattsson ylva.forslund@einarmattsson.se
Igor Borg FastPartner igor.borg@fastpartner.se
Jenny Berggren Micasa jenny.berggren@micasa.se
Henrik Källåker Victoria Park AB henrik.kallaker@vpforvaltning.se
Niclas Andersson Lokalpolisområde Rinkeby niclas.andersson@polisen.se
Susanne Leinsköld Rinkeby – Kista Stadsdelsförvaltning susanne.leinskold@stockholm.se
Fredrik Jurdell Spånga – Tensta Stadsdelsförvaltning fredrik.jurdell@stockholm.se
Stefan Mattsson Svenska Bostäder stefan.mattsson@svenskabostader.se

Våra samarbetspartners

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.