Previous slide
Next slide

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en förening för hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare samt samfällighetsföreningar i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Vår vision är att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Förutom trygghet och trivsel arbetar vi med många andra frågor, så som en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Föreningen bildades 2007. Initiativet togs av Svenska Bostäder som noterat framgångarna med ett fastighetsamarbete som kallas BID – Business Improvement District. Modellen fick ligga som grund för ett unikt samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare i Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla och Husby utanför Stockholm.

Här kan du läsa mer om BID

Aktuellt

Fokus Jarva nyhet

Vad gör vi egentligen?

Under hösten har BIDs-inspirerad samverkan varit ett högaktuellt ämne, som har diskuterats och uppmärksammats
Rinkeby 1 autumn 2023

Höstens trygghetsinventeringar genomförda: Färre anmärkningar och mindre skräp

Fem trygghetsinventeringar i ur och skur på två månader. Det har varit en intensiv
PXL_20231020_115740063

Samverkan i kubik!

Vi samverkar inte bara med våra medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen och andra lokala aktörer i

Kontakt

Karin Göransson
Verksamhetschef
Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

E-post
Organisationsnummer

802437-2677