Previous slide
Next slide

Fastighetsägare i Järva

Fastighetsägare i Järva är en förening för hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lokalfastighetsägare samt samfällighetsföreningar i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Vår vision är att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Förutom trygghet och trivsel arbetar vi med många andra frågor, så som en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Järvas anseende och status på hemmaplan och i omvärlden.

Föreningen bildades 2007. Initiativet togs av Svenska Bostäder som noterat framgångarna med ett fastighetsamarbete som kallas BID – Business Improvement District. Modellen fick ligga som grund för ett unikt samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare i Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla och Husby utanför Stockholm.

Här kan du läsa mer om BID

Aktuellt

Osman 2

Trygghetsväktarnas arbete bygger på förtroende

Hur ser vardagen ut för Järvas trygghetsväktare och varför är deras arbete så viktigt? …

BID network 11

Lyckad BID-nätverksträff i Husby

Fastighetsägarna Stockholm arrangerade en välbesökt BID-nätverksträff i Husby den 11 september, där vi på …

Tensta sommaren 2022

Ny på kansliet: Marita Al-Ghorabi

Nyexaminerad landskapsarkitekt med intresse för trygghetsfrågor, konst och odling. Möt Marita Al-Ghorabi, vår nya …

Kontakt

Karin Göransson
Verksamhetschef
Adress

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4
163 68 Spånga

E-post
Organisationsnummer

802437-2677