God uppslutning, stort engagemang och mer klotter

Efter en intensiv inventeringsperiod kan vi summera våren 2024. Fem av sex stadsdelar har inventerats (Akalla inventeras i höst) och uppslutningen har varit god.

Flest deltagare, 22 personer, var med på Tenstas inventering den 21 maj. Vid alla inventeringar har boende/medborgare varit med, och förhoppningen är att få med ännu fler medborgare nästa termin.

– Vi på kansliet vill tacka alla som har deltagit under vårens inventeringar! Det här är ett långsiktigt arbete som kräver envishet, uthållighet och en genuin vilja att göra Järva tryggare och trivsammare. Vi gör inte bara mer nytta tillsammans. Vi har också roligare och kan peppa varandra, både under inventeringarna och i uppföljningsarbetet, säger Marita Al-Ghorabi, trygghetsstrateg på Fastighetsägare i Järva.

Antalet anmärkningar har över lag varit något högre i år jämfört med förra året. Till stor del beror ökningen på ökat klotter, något som Järva tidigare varit relativt förskonat från. Vi vet inte vad detta beror på, men gissningsvis räcker det med ett fåtal nya klottrare för att orsaka många anmärkningar. Nu är det viktigt att respektive fastighetsägare tar bort klottret från sina fastigheter, så att stadsdelarna hålls hela, rena och snygga.

De fastighetsägare, myndigheter och organisationer som har deltagit under vårens inventeringar är Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Einar Mattsson, Victoriahem, Hemvist, SISAB, BRF Brandsö, Järva stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, polisen, Kista brandstation, Nyhetsbyrån Järva, lokala hyresgästföreningar samt föreningarna Verdandi och svensk-somaliska kvinnoföreningen Hawo Digo.