Välkommen till höstens trygghetsinventeringar i Järva!

Samarbete och uthållighet ger resultat!

I september kör vi igång våra gemensamma trygghetsinventeringar igen, och nedan hittar du höstens datum. Varje inventering startar klockan 18 och tar ungefär två timmar. Klicka på respektive inventering för att öppna en inbjudan med info om samlingsplats, vandringens rutt på karta m.m.

Bidrar till ökad trygghet och trivsel
Trygghetsinventeringarna är en effektiv metod för att öka trygghet och trivsel. Under inventeringarna går vi tillsammans – medborgare, Järva stadsdelsförvaltning, polis, Fastighetsägare i Järva, Hyresgästföreningen och fastighetsägare som äger mark och byggnader i den aktuella stadsdelen. Tillsammans identifierar och dokumenterar vi otrygga platser och brister i utemiljön. Protokollet skickas till ansvarig fastighetsägare, förvaltning eller annan part för åtgärdande, vilket sedan följs upp. Läs gärna mer om våra trygghetsinventeringar.

Varmt välkommen önskar Fastighetsägare i Järva, Järva stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Järva!