BID-inspirerad samverkan

Fastighetsägare i Järva arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer.

BID, Business Improvement District

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell som ursprungligen kommer från USA. Den svenska modellen av BID är inriktad på frivillig samverkan medan den i USA bygger på tvingande lagstiftning. Modellen används på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna. Samverkansmodellen kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

Exempel på BIDs i Sverige

I Sverige finns flera långsiktiga utvecklingspartnerskap i form av ideella eller ekonomiska föreningar eller i bolagsform, utifrån de förutsättningar som finns här.
Skärholmens Fastighetsägare 
Rågsveds Fastighetsägare 
Hässelby-Vällingby Fastighetsägare 
BID Sofielund
BID Gamlesstaden
Tryggare Väsby

Mer om BID

Här kan du läsa mer om BID och andra samverkansformer på Boverkets hemsida

Fastighetsägarnas rapport ”BIDs på Svenska” med internationella modellen BIDs som förebild, presenteras svenska exempel på vad en samverkan mellan privat och offentlig sektor kan leda till, till exempel i form av ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet.

Regeringen vill utreda möjligheterna till platssamverkan i utsatta områden. Läs mer i Fastighetstidningen