Medlemmar

Fastighetsägare i Järva har 27 medlemmar. Det är bostadshyresvärdar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och lokalfastighetsägare i Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Tillsammans har föreningens medlemmar omkring 18 250 lägenheter, vilket motsvarar 73 % av lägenheterna i Järva.

Som medlem i Fastighetsägare i Järva ges fastighetsägare en unik möjlighet till samarbeten och nätverk med andra fastighetsägare i samma område. Tillsammans kan fastighetsägarna ta sig an utmaningar och hjälpa varandra till utveckling och dra nytta av varandras goda erfarenheter och lösningar.

Vill du bli medlem eller veta mer om föreningen, maila info@jarvafast.se så hör vi av oss.

Medlemsnytta

Det finns många goda skäl till ett medlemskap i Fastighetsägare i Järva:

  • Föreningen erbjuder säkerhetsbesiktningar till medlemmarna och kan ge förslag på brottsförebyggande åtgärder. Dessa besiktningar kan på sikt leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.
  • Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig till gemensamma och kostnadseffektiva entreprenader för bevakning, parkeringsövervakning/parkeringsautomater, grovavfallshämtning samt städtjänst för miljöstugor.
  • Föreningen arbetar aktivt med samverkan för att rusta upp problematiska platser.
  • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och förbättringsförslag.
  • Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier med aktuella ämnen.
  • Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Järva. Vi har en nära dialog med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisen.

Våra medlemmar

Bostadsrätter

Fastighetsbolag med lokaler

Fastighetsutvecklare

  • Areim / Skanska

Våra samarbetspartners

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta, Polisen genom lokalpolisen i Järva, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.