Platssamverkan

Platsens betydelse i staden diskuteras flitigt inom stadsbyggnad, forskning och bland kommersiella aktörer. En plats i staden handlar både om det fysiska rummet och sociala värden.

Platsen är relationell och existerar i en kontext; historisk, geografisk, ekonomisk, social och kulturell. Den blir till kollektivt och kan förändras. Platser påverkar vår hälsa, vår möjlighet att fritt röra oss och delta i samhället, möjligheter till nya möten, till aktivitet och rekreation, service, vår uppfattning av det omkringliggande området och mycket mer. Det är naturligtvis människor som fyller platsen med mening och innebörd men den fysiska utformningen kan understödja olika användningsområden för en mångfald av människor eller stänga ute och exkludera både människor och aktiviteter.

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Fastighetsägare i Järva med att utveckla platser som behöver det för att stärka en positiv utveckling i Järva! Det gör vi bland annat genom platssamverkan. Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att tillsammans skapa attraktiva, levande och trygga platser där människor bor och verkar.

Fastighetsägare i Järva verkar som kittet bland de berörda aktörerna, vi initierar, faciliterar och stöttar utvecklingen i området. Vi arbetar tillsammans med både fastighetsägare, staden och polis i en mängd arbetsgrupper. Vi kan även hjälpa våra medlemmar och samarbetspartners att söka ekonomiskt stöd när det finns riktade medel för att utveckla platser eller granska planer och ritningar ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv.

Vi stödjer oss på vetenskapliga teorier som Broken windows, CPTED och rutinaktivitetsteorin. Vi arbetar tillsammans med brottsförebyggare och landskapsarkitekter och har kunskap om alltifrån brottsförebyggande till attraktivitet och jämställdhet. Vill du veta mer om vad vi arbetat med sedan 2007 eller diskutera utvecklingen av en särskild plats, kontakta oss!

Genom åren har vi bland annat hjälpt till inför upprustningen av Tenstagången, samverkat kring Skårbygränd, Sibeliusgången, Saimaparken med mera.