Våld i nära relation

Den vanligaste polisanmälda våldsbrottsligheten i Järva är våld mot kvinnor och barn. Ofta handlar det om våld i nära relationer som begås inomhus.

Problemet är omfattande och oacceptabelt. Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår därför som en naturlig del i Fastighetsägare i Järvas arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Syftet med detta är att fler kvinnor och barn som utsätts för våld skall söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation. Därmed skall antalet offer för våldsbrott minska.

Fastighetsägare i Järva har bland annat tagit fram ett gemensamt material som medlemmarna kan använda för att informera i sina fastigheter. Föreningen håller också seminarier, samverkar med sina medlemmar och olika enheter inom Stockholms stad i det löpande arbetet.