Parkeringsövervakning

En god parkeringsmiljö är en viktig del i arbetet med trygga och trivsamma stadsdelar. Enligt undersökningar ligger ordning och reda och därmed också välfungerande och tydliga parkeringsförhållanden högt upp på de boendes önskemål kring vad som bör fungera bra i bostadsområdena.

Fastighetsägare i Järva gör offentliga upphandlingar tillsammans med Svenska Bostäder kring parkeringsövervakning, en entreprenad där de medlemmar som vill får ansluta sig. Det är oftast en ekonomiskt effektiv lösning för fastighetsägarna, och det är en fördel att hantera vissa frågor inom parkeringsövervakningen gemensamt.