Järva återvinningsteam

I miljörum och miljöstugor i flerbostadshus finns ofta ett behov av insamling, borttransport och efterhantering av grovavfall samt källsorterat producentansvarsavfall. För att ha möjlighet att tillhandahålla så trivsamma utrymmen för avfallshantering som det går, har föreningen handlat upp en entreprenör som sköter det arbetet.

Fastighetsägare i Järva gör offentliga upphandlingar tillsammans med Svenska Bostäder kring renhållning i miljörummen. Detta är en entreprenad där de medlemmar som vill får ansluta sig. Det är oftast en effektiv lösning för fastighetsägarna i renhållningsarbetet, och det är en fördel för den goda miljön i stadsdelarna att hantera vissa frågor gemensamt.