Bevakning – Järvas trygghetsväktare

Föreningen har upphandlat trygghetsväktare som ronderar i medlemmarnas fastigheter och utemiljöer. Trygghetsväktarna har flera uppgifter:

  • Bevaka och se till att allt är som det ska (komplettera eventuell befintlig rondering)
  • Skapa förtroende och bygga relationer, inte minst med barn och ungdomar
  • ”Ta tempen” på stadsdelarna för att underlätta prioritering av trygghetsarbetet. Var är det lugnt just nu och var behövs fler insatser?
  • Löpande rapportering och feedback till fastighetsägaren
  • Stärka närvaron och öka synligheten i stadsdelarna, inte minst kvällstid

Väktarnas rapporter kan användas som ett komplement i förvaltningen för att upptäcka felaktigheter som exempelvis trasiga lås och dörrar. De kan även rapportera tecken på obehöriga i trapphus och källare samt i bästa fall få personer som uppehåller sig i utrymmet att avlägsna sig. Statistiken i rapporterna kan även användas som underlag för olika typer av kartläggningar, till exempel för att hitta så kallade ”hotspots” för kriminalitet.

Vill du veta mer om Järvas trygghetsväktare eller ansluta dina fastigheter? Kontakta i så fall föreningens säkerhetsstrateg Jonathan Gustafsson Berg på jonathan.berg@jarvafast.se eller 070-944 30 92.