Seminarieverksamhet, studiebesök, publika presentationer

Seminarieverksamhet

Fastighetägare i Järva håller regelbundna seminarier och föreläsningar för medlemmarnas personal med aktuella ämnen.

Externa besök

Fastighetsägare i Järva har besökts av flera externa organisationer. Bland dessa finns bland andra professor McCrie från University of Justice i New York, fastighetsbolaget Foyer Remois i Reims Frankrike, Metropolitan police (London), Bäckby fastighetsägare, MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) m.fl.

Publika presentationer

Som ett led i att sprida kunskapen om föreningen och lyfta fokus på Järva och det positiva arbete som sker, deltar föreningen på föreläsningar och konferenser. Genom den spetskompetens och långa erfarenhet inom brottsförebyggande arbete som finns samlat i föreningen deltar föreningens medarbetare både i paneler och som föreläsare.

Tillsammans med andra aktörer skriver  Fastighetsägare i Järva bland annat debattartiklar för att  påverka och visa på viken av arbetet med trygghet och säkerhet i stadsdelarna samt för att bidra till en positivare bild genom att visa på de goda exempel som finns.

Fastighetsägare i Järva finns på LinkedIn och Facebook.