Trygghetsbesiktningar med efterföljande åtgärder ökar trygghet och trivsel

Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Vid en trygghetsbesiktning gås såväl utemiljö som trapphus, källare, vindar, tvättstugor mm igenom. De brister som uppmärksammas protokollförs och efter genomförd besiktning får fastighetsägaren ett omfattande protokoll med såväl brister som åtgärdsförslag. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. 

Kontrollen utförs med en checklista, som kan användas både i befintlig bebyggelse och i nyproduktion. Metoden är beprövad och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där de åtgärder som krävs genomförts.

Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering och Jonathan Gustafsson Berg genomför trygghetsbesiktningar hos Victoriahem.
Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering och Jonathan Gustafsson Berg genomför trygghetsbesiktningar hos Victoriahem.

– Förvaltare, fastighetsskötare och bovärdar känner sina fastigheter väl och har en god inblick i vad som behöver göras. Men med en trygghetsbesiktning får de ett extra par ögon med ett brottsförebyggande fokus. Det får dessutom ett protokoll som kan fungera som ett bra underlag för framtida planering, säger Jonathan Gustafsson Berg, projektledare hos Fastighetsägare i Järva.

Medlemmarna i föreningen arbetar systematiskt med trygghetsbesiktningar och åtgärder till följd av dessa. Det har inneburit att bostadsinbrotten minskat kraftigt i Järva. Det visar bland annat en studie av arbetsmetoden 2007-2020 som föreningen låtit göra med stöd från Brottsförebyggande Rådet. Du kan läsa mer om den här. 

Victoriahem besiktigar samtliga fastigheter

Under 2022 års första månader har Fastighetsägare i Järva genomfört 12 trygghetsbesiktningar i Victoriahems fastighetsbestånd.

– Vi är en stor aktör i Järva och ser därför samverkan med andra samhällsaktörer som en naturlig del av verksamheten. Därför känns det extra kul med samarbetet genom Fastighetsägarföreningen i Järva, säger Daniel S Mattsson, regionchef på Victoriahem.

Daniel S Mattsson, regionchef Victoriahem
– Genom medlemskapet nyttjar vi föreningens kompetens i vår trygghetssatsning i Järva ytterligare genom en välbeprövad metod i form av trygghetsbesiktningar. Utifrån den positiva effekt jag sett av dessa är den en efterlängtad satsning som kompletterar våra andra åtgärder. Parallellt kommer vi att fortsatt satsa på de bosociala frågorna som är minst lika viktiga i vårt trygghetsarbete, berättar han vidare. – Victoriahem har visat ett stort intresse för att skaffa sig ett bra underlag för att kunna prioritera underhållsarbetet. De har beställt trygghetsbesiktningar för samtliga sina fastigheter i Järva som inte tidigare är besiktigade eller har en besiktning som är äldre än fem år, berättar Jonathan.  

Text och foto: Katarina Magnusson

Såväl små som stora brister och förbättringsmöjligheter dokumenteras och protokollförs. I det här fallet dokumenterar Jonathan en trasig dörrstängare.
Såväl små som stora brister och förbättringsmöjligheter dokumenteras och protokollförs. I det här fallet dokumenterar Jonathan en trasig dörrstängare.
Alla allmänna utrymmen gås igenom. Bland annat kontrolleras lås, belysning, skadegörelse, om det är helt, rent och snyggt.
Alla allmänna utrymmen gås igenom. Bland annat kontrolleras lås, belysning, skadegörelse, om det är helt, rent och snyggt.
Vid besiktningen provar besiktningsmännen handgripligen om det är lätt att ta sig in. Här Försöker Lennart Levander bryta sig in i en källargång.
Vid besiktningen provar besiktningsmännen handgripligen om det är lätt att ta sig in. Här Försöker Lennart Levander bryta sig in i en källargång.