Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet!

Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet. Det visar en sammanställning som Fastighetsägare i Järva har gjort med hjälp av statistik från Brottsförebyggande Rådet och Polisen.

Spånga-Tensta ligger sedan 2020 under rikssnittet när det gäller lägenhetsinbrott per 100.000 invånare. Rinkeby-Kista ligger i nivå med region Stockholms snitt och under Stockholms stads snitt. Detta är en fantastisk utveckling, från att Järva hade flest lägenhetsinbrott i Sverige för tio år sedan.

Våra medlemmar i Järva arbetar målmedvetet för denna utveckling. För fastighetsägarna är trygghetsarbetet ett ständigt pågående förvaltnings- och underhållsarbete där de systematiskt arbetar för att försvåra brottsligheten och öka tryggheten, säger Ulf Malm, VD Fastighetsägare i Järva.

Den studie som föreningen låtit göra med stöd från BRÅ 2021 visar att bostadsinbrotten har minskat så kraftigt i Järva som en konsekvens av föreningen Fastighetsägare i Järva och medlemmarnas systematiska arbete med trygghetsbesiktningar. Läs mer  om studien här.

Tillsammans gör vi skillnad, bra jobbat alla medlemmar!

Ladda ner grafen som pdf.

Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet. Det visar en sammanställning som Fastighetsägare i Järva har gjort med hjälp av statistik från Brottsförebyggande Rådet och Polisen.
Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet. Det visar en sammanställning som Fastighetsägare i Järva har gjort med hjälp av statistik från Brottsförebyggande Rådet och Polisen.