Trygghetsbesiktningar förebygger inbrott i stor skala

Bostadsinbrotten har minskat kraftigt i Järva som en konsekvens av föreningen Fastighetsägare i Järva och medlemmarnas systematiska arbete med trygghetsbesiktningar. Det visar en ny studie av arbetsmetoden 2007-2020 som föreningen låtit göra med stöd från Brottsförebyggande Rådet.

Fastighetsägare i Järva har med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) låtit utvärdera effekterna av sina trygghetsbesiktningar. Tobias Karström på Urban Utveckling har utfört uppdraget som redovisas i rapporten; Trygghetsbesiktningar av fastigheter i Järva 2007–2020 – En studie i att systematiskt förebygga bostadsinbrott genom fysiska åtgärder och förvaltning.

Metoden

Fastighetsägare i Järva har, sedan föreningen bildades 2007, erbjudit sina medlemmar trygghetsbesiktningar av fastigheter. Besiktningarna genomförs utifrån en beprövad modell som är teoretiskt baserad på rutinaktivitetsteorin och Broken Windows-teorin. Utifrån en checklista besiktigas fastighetens inre och yttre fysiska innehåll samt förvaltningsrutiner. Protokollet utgör sedan ett underlag för medlemmarnas åtgärder. Sedan 2014 har detta arbete intensifierats.

Trygghetsbesiktningar utgör ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att öka tryggheten och säkerheten i medlemmarnas fastigheter. I de områden där besiktningar med uppföljande åtgärder har genomförts, visar studien att det finns en minskad utsatthet för brottslighet och en ökad upplevd trygghet, säger Åsa Steen, ordförande i Fastighetsägare i Järva och förvaltningschef på Svenska Bostäder.

Granskning av polisanmälningsstatistik och trygghetsmätningar

Syftet med studien har varit att utvärdera denna metod. Studien innehåller en omfattande granskning av polisanmälningsstatistik och trygghetmätningar på regional, kommunal och fastighetsnivå under åren 2007–2020, samt intervjuer med lokala aktörer hos föreningens medlemmar.

Resultat

Resultatet visar att bostadsinbrott har minskat kraftigt i hela Järva, i synnerhet efter 2014. Det går att se ett tydligt samband mellan de fastighetsägare som genomfört trygghetsbesiktningar och denna minskning. Den största minskningen har skett inom Svenska Bostäders bestånd som gick från 94 fullbordade bostadsinbrott 2008 till fem inbrott 2020. Det finns också stora positiva förändringar hos övriga medlemmar som arbetat utifrån modellen.

Samtliga trygghetsmätningarna som har behandlats i studien pekar på att tryggheten har ökat i flera kategorier. De åtgärder som påvisas ha störst effekt på den positiva utvecklingen är att i ett första skede arbeta med förvaltningsrutiner enligt devisen ”rent och snyggt” och i ett andra skede arbeta med underhållsåtgärder.

Trygghet i våra bostads- och centrumområden är en enormt viktig fråga för både fastighetsägare och deras hyresgäster. Den här studien illustrerar väl hur fastighetsägare tar sitt ansvar för att påverka utvecklingen i ett område och att det ger effekt, säger Helena Olsson, vice ordförande i föreningen och chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm

Diagram: Fullbordade bostadsinbrott och utförda trygghetsbesiktningar.

Sammanfattning av rapporten

  • Inbrotten har minskat kraftigt i Järva som en konsekvens av fastighetsägarnas/medlemmarnas konkreta arbete med stöd av trygghetsbesiktningar.
  • Nedgången i anmälda brott bland föreningens medlemmar har drivit den totala minskningen i Järva och i hela Stockholm.
  • Den viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärden är att hålla rent och snyggt.
  • Fastighetsägare som utför flest åtgärder får i regel bäst resultat.
  • Den upplevda otryggheten har minskat hos enskilda fastighetsägare och i Järva i stort.

Här kan du ladda ner rapporten som pdf

För ytterligare frågor kring rapporten kontakta:
Ulf Malm, VD för Fastighetsägare i Järva, ulf.malm@jarvafast.se