Parkeringsupphandling på gång – extra intressant för bostadsrättsföreningar!

En av våra medlemsnyttor är de gemensamma upphandlingar vi gör och som våra medlemmar kan ansluta sig till om de vill. Tillsammans blir vi en större kund och kan få bättre villkor. Vi avlastar också våra medlemmar genom att föreningen sköter upphandlingen och sedan, i samarbete med medlemmarna, följer upp att entreprenaden sköts enligt avtal.

Den kommande upphandlingen av parkeringsoperatör är ett bra exempel. Några av våra medlemmar har kunnat flerdubbla sina parkeringsintäkter genom det nuvarande avtalet. Allra störst skillnad gör vi ofta för våra BRF-medlemmar, som är väldigt små kunder på egen hand och själva kanske inte alltid hinner göra professionella upphandlingar.

Nuvarande avtal med Apcoa löper till och med första kvartalet 2025, men vi vill gärna komma i kontakt med nya potentiella parkeringsoperatörer redan nu. Samarbetet med Apcoa har fungerat enligt förväntan och de kommer eventuellt vara med i kommande upphandling.

Kontakta gärna jonathan.berg@jarvafast.se om du vill veta mer om parkeringsupphandlingen eller få information om föreningens olika ramavtal.