Årsstämma i föreningen

I onsdags (13/3) höll Fastighetsägare i Järva årsstämma i Tensta Träffs lokaler. Föreningens ordförande Åsa Steen lotsade stämman genom dagordningens punkter.

Bland annat beslutades att föreningens medlems- och serviceavgifter ska vara oförändrade under 2025 – det vill säga en medlemsavgift på 1 000 kr per år och fastighetsägare samt en serviceavgift på 200 kr per bostad för hyresrätter och 100 kr per bostad för bostadsrättsföreningar och samfälligheter samt 5 kr per kvadratmeter uthyrd lokalyta för lokalfastighetsägare. Elvira Andersson från Fastighetsägarna Stockholm utsågs återigen till föreningens vice ordförande.

Ett uppskattat inslag var också Ninos Gawriehs presentation om hur han och kollegorna på Järfällahus jobbar strukturerat och långsiktigt med trygghets- och trivselfrågor. Hur de skapar förutsättningar för samverkan, rådger i säkerhetsfrågor i tidiga skeden samt bidrar till lokala mötesplatser, nya arbetstillfällen, konst och kultur i Järfälla. Ninos berättade även om vikten av interkulturell kommunikation – att man behöver känna till och förstå skillnader i språk, beteenden, normer, värderingar och kommunikationsstilar för att underlätta kommunikationen och uppnå bättre resultat tillsammans.

– Jag vill tacka alla som deltog på stämman. Ett särskilt tack till Ninos för hans presentation om Järfällahus trygghetsarbete. Det är alltid intressant att få ta del av andras erfarenheter och lösningar. Jag vill också välkomna Ylva Almgren, Vanik Yesayan, Linus Ruotsalainen till föreningen samt tacka kansliet för det praktiska arrangemanget, säger Åsa Steen, ordförande.