Nätverksträff med fokus på felaktig folkbokföring och oriktiga hyresförhållanden

Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm arrangerade vi i torsdags (14/3) en nätverksträff om felaktig folkbokföring och oriktiga hyresförhållanden.

Först ut i programmet var Skatteverket, som gav oss en intressant bakgrund om felaktig folkbokföring. Därefter berättade Helene Sandbacka från Einar Mattsson om teknisk besiktning kopplad till olovlig andrahandsuthyrning. Den avslutande presentationen hölls av Oskar Fyrgård från Rezidans, som har utvecklat ett digitalt verktyg för att motverka otillåten andrahandsuthyrning.

Ett 60-tal åhörare var på plats, ställde frågor och deltog i diskussionerna under nätverksträffen, som hölls i Fastighetsägarna Stockholms lokaler på Alströmergatan.

Sanna Berg, verksamhetsutvecklare på Fastighetsägare i Järva, summerar:

– Ett stort tack till de inspirerande föreläsarna och alla engagerade deltagare för en intressant och givande förmiddag! Det blev tydligt att det här är stora och aktuella samhällsproblem, där flera olika aktörer behöver bidra och samverka för att vi ska kunna säkerställa en mer korrekt och rättvis folkbokföring.

Från vänster: Elvira Andersson, Fastighetsägarna Stockholm; Oskar Fyrgård, Rezidans; Helene Sandbacka, Einar Mattsson och Sanna Berg, Fastighetsägare i Järva.