Mellangårdens förskolebarn deltar i Skräpfri bostadsgård

Allt börjar med barnen, brukar man säga. Därför deltar femåringarna på förskolan Mellangården i Tensta och deras pedagoger i projektet Skräpfri bostadsgård Järva. Samarbetet är ett så kallat Grön Flagg-program från Håll Sverige Rent, där barnens möjlighet att påverka sin närmiljö också stärker barnrättsperspektivet.  

Projektet Skräpfri bostadsgård Järva syftar till att underlätta för alla som bor eller verkar i Järva att kroka arm och jobba ihop för att minska nedskräpningen. Tillsammans med organisationen Håll Sverige rent, förskolan Mellangården och Victoriahem, vill Fastighetsägare i Järva engagera barn och boende, kartlägga nedskräpningen och sätta in åtgärder för att minska skräpet.

Framtidens medborgare och dagens förebilder
Och vilka kan vara viktigare att engagera än barnen? De är inte bara medborgare i morgondagens samhälle, utan också nyckeln till att forma det – inte minst genom sin förmåga att påverka och inspirera andra. När barn tar ställning mot nedskräpning blir de förebilder för både sina kamrater, syskon, föräldrar och andra vuxna.

Mellangården är en kommunal förskola i Tensta med sammanlagt drygt 60 barn i åldrarna 1-5 år, fördelade på fyra avdelningar. Bland förskolans femåringar, som har deltagit i projektet Skräpfri bostadsgård Järva, går det inte att ta miste på engagemanget, berättar Sanna Berg, verksamhetsutvecklare på Fastighetsägare i Järva, som nyligen varit på besök:

– Miljöer som är hela, rena och snygga skapar trygghet och trivsel, och barnen är enormt viktiga ambassadörer i det arbetet. När jag besökte morgonsamlingen på Mellangården var engagemanget stort. En femårig kille berättade stolt för mig och kompisarna att han har slutat kasta pinnarna till sina godisklubbor på marken, för där ska de ju absolut inte vara. 

Stärker barnrättsperspektivet och del av Grön Flagg-program
Förskolan deltar i vissa av projektets möten, ansvarar för barnens inkludering och arbetar utifrån ett så kallat Grön Flagg-program från Håll Sverige Rent. Det är ett pedagogiskt verktyg för skolor och förskolor som arbetar med hållbar utveckling i undervisningen och den dagliga verksamheten. Barnen involveras genom att deras observationer och åtgärdsförslag tas tillvara och följs upp. Delaktigheten i beslut som rör deras närmiljö stärker också barnrättsperspektivet.


Läs mer

Så ska skräpet i Tensta minska (pressmeddelande från Håll Sverige rent, 13 okt 2023)

Grön Flaggs utbildningsprogram för hållbarhetsarbete i skolor och förskolor