Tack Anna och Tommy!

Styrelsen, medlemmarna och kansliet vill rikta ett stort tack till Anna Mölgård och Tommy Sjökvist för deras fina insatser för Fastighetsägare i Järva.

Anna Mölgård har haft flera olika roller i föreningen. Inledningsvis som styrelseledamot, först som representant för Stockholmshem och sedan för Micasa Fastigheter. Sedan 2016 har hon som valberedare sett till att föreningen haft en effektiv, brett sammansatt och väl förankrad styrelse. Idag arbetar Anna som projektledare och samordnare på Stadsledningskontoret i Stockholms stad.

Tommy Sjökvist har som styrelseledamot i Fastighetsägare i Järva varit med och drivit föreningens arbete och utveckling sedan 2021. Han arbetar till vardags som projektägare på Micasa Fastigheter.

Vi önskar Anna och Tommy lycka till i framtiden. Keep up the good work!