Kista och Husby trygghetsinventerade

Årets trygghetsinventeringar är igång och först ut var Kista 16 april och Husby 23 april. Det var god uppslutning vid båda tillfällena, men också fler anmärkningar än förra året. Nu är det viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar, så att Järvas positiva trend för upplevd trygghet kan fortsätta.

I Kista var det hela 15 personer som gick den planerade rutten genom stadsdelen tillsammans. Deltog gjorde representanter för SISAB, Brf Brandsö, Verdandi, Järva stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, Fastighetsägare i Järva och allmänheten. Inventeringen resulterade i 31 anmärkningar jämfört med 13 förra året (dock en längre rutt i år). Den vanligaste anmärkningen var klotter, vilket är lite otypiskt för Järva.

Under inventeringen i Husby deltog 8 personer som representerade Svenska Bostäder, Järva stadsdelsförvaltning, Brandförsvaret, Fastighetsägare i Järva samt allmänheten. 50 anmärkningar noterades, vilket är 10 fler än förra året. Klotter var vanligast även här.

”Helt, rent och snyggt” viktigt för upplevd trygghet
Marita Al-Ghorabi, trygghetsstrateg på Fastighetsägare i Järva, är nöjd med uppslutningen och samarbetet, men skickar också med en uppmaning:

– Tack till alla som deltog på inventeringarna i Kista och Husby! Glädjande med god uppslutning och många bra samtal. Fler ögon ser förstås mer och en längre rutt ger fler anmärkningar. Men det ökade antalet anmärkningar är ändå en signal att ta på allvar. Vi har ju sett en positiv trend i upplevd trygghet på Järva de senaste åren. För att den ska kunna fortsätta är det avgörande att vi med gemensamma krafter håller ”helt, rent och snyggt” i stadsdelarna.