Givande kunskaps- och nätverksdag för stads- och platsutveckling

I torsdags (8/2) hölls en nationell kunskaps- och nätverksdag i Göteborg. Omkring 90 deltagare från olika delar av Sverige samlades i Medborgarhuset i Gamlestaden för att utbyta erfarenheter och ta del av presentationer om stads- och platsutveckling.

Från Fastighetsägare i Järva deltog Karin Göransson och Sanna Berg, som tillsammans också kortfattat presenterade arbetet med Skårbygränd i Rinkeby som ett bra exempel på långsiktig platssamverkan med gott resultat.

Det var en stor och spännande bredd på de ämnen som presenterades och diskuterades:

  • Patrik Bremdal från kommittén för Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön berättade om nuläget i utredningen och höll i en uppskattad workshop.
  • Åsa Torlöf från Polisen/NOA berättade om ekonomisk brottslighet och kriminalitet kopplad till lokaler i gatuplan.
  • Under rubriken ”Vad gör de så bra i Malmö” presenterade stolta malmöiter det breda och framgångsrika samarbete som resulterat i utmärkelsen Årets stadskärna 2023.
  • Emma Österdahl, jurist på Fastighetsägarna GFR, berättade hur man kan motverka uthyrning till kriminella hyresgäster genom att utforma hyreskontraktet på rätt sätt.
  • Adelina Lundell arbetar som kulturlots på Göteborgs stad och gav åhörarna en intressant presentation om kulturens roll i stadsutvecklingen.

Stort tack för en givande och inspirerande dag, Helena Holmberg från BID Gamlestaden, Lena Dalerup på Innerstaden Göteborg, Pernilla Hallberg från Fastighetsägare Centrala Hisingen och övriga arrangörer!