Miljö & Utveckling skriver om segregationens effekter på samhället och näringslivet

Magasinet Miljö & Utveckling har gjort ett reportage om segregationen och det växande utanförskapet samt vilka enorma hållbarhetsutmaningar dessa innebär – för samhället i stort och för det svenska näringslivet.

En del av reportaget beskriver det långsiktiga, uthålliga och framgångsrika samarbetet mellan fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, polis och andra lokala aktörer i Järva. Vår verksamhetschef Karin Göransson intervjuas, liksom Järvaveckans Ahmed Abdirahman, butikshyresgästen Muuat Hussein och den lokala eldsjälen Fahyma Alnablsi.

Artikeln publicerades i början av januari för Miljö & Utvecklings prenumeranter, men är nu upplåst och kan läsas av alla.

Länk till artikeln