Välbesökt seminarium om bekämpning av skadedjur

Den 5 december arrangerade vi ett seminarium om skadedjur tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och våra systerföreningar Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Seminariet hölls i Fastighetsägarna Stockholms lokaler på Kungsholmen och modererades av deras förvaltningsexpert Elvira Andersson, som också är vice ordförande i Fastighetsägare i Järva.

Deltagarna fick bland annat ta del av de här tre intressanta presentationerna:

  • Olle Bolin och Calle Andersson från Anticimex berättade om bekämpning av råttor och vägglöss samt hur dessa skadedjur fungerar och beter sig.
  • Lennart Vedin, markingenjör i Rinkeby och Tensta hos Familjebostäder, berättade om deras framgångsrika råttsaneringsarbete i Järva.
  • Chantelle Small, Teamledare förvaltningsstöd på Stockholmshem, berättade hur de har arbetat framgångsrikt med vägglussanering.

Läs gärna mer om seminariet på Skärholmens Fastighetsägares webbplats.