Vad gör vi egentligen?

Under hösten har BIDs-inspirerad samverkan varit ett högaktuellt ämne, som har diskuterats och uppmärksammats flitigt i både svensk politik och i medier. Vi på Fastighetsägare i Järva har fått många frågor, till exempel vad BIDs är, hur vår variant av samverkan fungerar, vilka aktörer vi samarbetar med, samt hur föreningens arbete styrs och finansieras.

Därför vill vi tipsa om verksamhetssidan här på vår webbplats. Där hittar du bra beskrivningar på såväl övergripande som mer detaljerad nivå, bland annat verksamhetsberättelsen för 2022 i populärversion. Om du inte hittar svaren du söker där, eller vill ta kontakt med oss av någon annan anledning, är du alltid välkommen att höra av dig.