Okategoriserad

Goda exempel på svenska BIDs

Fastighetsägare i Järva arrangerade 13–14 maj en tvådagars studieresa till Göteborg. Syftet med resan var att sprida och dela kunskap kring hur etablerade svenska BIDs har arbetat under de senaste två decennierna för att nå sina goda resultat. Deltagarna var bl.a. representanter från de tre kommunala bostadsbolagen inom Stockholms Stad, Einar Mattsson samt Fastighetsägarna Stockholm.

Goda exempel på svenska BIDs Läs mer »

Föreningsstämma 2019

Fastighetsägare i Järva har hållit föreningsstämma den 20 mars. Stämman hölls i Familjebostäders lokaler i Rinkeby. Inbjuden var Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin som berättade om arbetet framöver på Bostads- och fastighetsroteln. Han konstaterade bland annat att föreningens arbete är viktigt och att staden hoppas stärka samverkansmodellen. Här nedan hittar du protokoll, årsredovisning och verksamhetsberättelse

Föreningsstämma 2019 Läs mer »

Ett tryggare och trivsammare Järva

Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Vi erbjuder våra medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. Vi har också

Ett tryggare och trivsammare Järva Läs mer »

Kartäggning för brottsförebyggande åtgärder

Fastighetsägare i Järva tar fram brottsplatskartor utifrån statistik från polisen. Detta är en del av vår grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Via dessa kartor kan man se var olika typer av brott begås. Det är tydligt att vid knutpunkter som tunnelbanestationer och torg begås de flesta rånen. Det

Kartäggning för brottsförebyggande åtgärder Läs mer »

Trygghetsbesiktning

– En grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i

Trygghetsbesiktning Läs mer »

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rinkeby

Nu görs ett omtag i de gemensamma ansträngningarna för att göra Skårbygränd i Rinkeby tryggare och trivsammare. Skårbygränd har länge varit en otrygg plats där flera samverkansförsök och åtgärder för att komma till rätta med problemen gjorts genom åren. Fastighetsägare i Järva har engagerat sig i platsen vilket resulterat i bland annat bättre belysning och

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rinkeby Läs mer »

Trygghetsvandring ur barnens egna perspektiv

Fastighetsägare i Järva har färdigställt en utvärdering av Rinkeby Kista Stadsdelsförvaltnings trygghetsvandringar med barn   Fastighetsägare i Järva har tillsammans med stadsdelen genomfört trygghetsvandringar med barn från Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby under 2018. Detta som en del av stadsdelens arbete för att öka både trygghet och säkerhet ur ett barnperspektiv. Barn och unga ser

Trygghetsvandring ur barnens egna perspektiv Läs mer »

Fastighetsägare i Järva bjuder in till informationsträff den 19 november

Hur en bostadsrättsförening kan förebygga bostadsinbrott Antalet bostadsinbrott i Järvaområdet har glädjande nog minskat de senaste åren. Dessvärre kan vi fortfarande se att utvecklingen inte är lika positiv överallt. Föreningens medlemmars fastigheter är mindre utsatta för bostadsinbrott jämfört med övriga fastigheter i området. Anledningen till detta är sannolikt föreningens strukturerade arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande

Fastighetsägare i Järva bjuder in till informationsträff den 19 november Läs mer »