Ett tryggare och trivsammare Järva

Nyhetsbrev från Fastighetsägare i Järva

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter. Vi erbjuder våra medlemmar trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

Vi har också stort fokus på samverkan för ett tryggare och trivsammare Järva, just nu arbetar vi med ett samverkansprojekt i Rinkeby.

Vi tar också fram brottsplatskartor som underlag för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Det här och mycket mer kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev.