Kartäggning för brottsförebyggande åtgärder

Fastighetsägare i Järva tar fram brottsplatskartor utifrån statistik från polisen. Detta är en del av vår grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Via dessa kartor kan man se var olika typer av brott begås. Det är tydligt att vid knutpunkter som tunnelbanestationer och torg begås de flesta rånen. Det som framför allt är intressant för fastighetsägare är i vilka områden det begås flest källarinbrott och bostadsinbrott, eftersom det här går att göra en hel del fysiska brottsförebyggande åtgärder i fastigheterna.

Länk till Brottplatskarta 2018 Södra Järva

Länk till Brottsplatskarta 2018 Norra Järva