Föreningsstämma 2019

Fastighetsägare i Järva har hållit föreningsstämma den 20 mars. Stämman hölls i Familjebostäders lokaler i Rinkeby. Inbjuden var Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin som berättade om arbetet framöver på Bostads- och fastighetsroteln. Han konstaterade bland annat att föreningens arbete är viktigt och att staden hoppas stärka samverkansmodellen.

Här nedan hittar du protokoll, årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 samt verksamhetsplan för 2019.