Fastighetsägare i Järva bjuder in till informationsträff den 19 november

Hur en bostadsrättsförening kan förebygga bostadsinbrott

Antalet bostadsinbrott i Järvaområdet har glädjande nog minskat de senaste åren. Dessvärre kan vi fortfarande se att utvecklingen inte är lika positiv överallt.

Föreningens medlemmars fastigheter är mindre utsatta för bostadsinbrott jämfört med övriga fastigheter i området. Anledningen till detta är sannolikt föreningens strukturerade arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Grunden i arbetet är trygghetsbesiktningar, hjälp med rätt åtgärder och möjligheten att få sin fastighet trygghetscertifierad.

Idag har föreningen Fastighetsägare i Järva 28 medlemmar som tillsammans äger och förvaltar 18 600 bostäder i Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Allt från små bostadsrättsföreningar till stora bostadsbolag.

Vid mötet kommer föreningen och lokalpolisen att berätta mer om hur fastighetsägare kan arbeta för att förebygga brott i sina egna fastigheter, samt vilka effekter samverkan kan ha för att utveckla ett område.

Fastighetsägare i Järva bjuder på enklare förtäring i anslutning till mötet.

Varmt välkomna

 

Ulf Malm, VD

 

Tid: 19 november kl 17.30-19.00

 

Plats: Kista kyrka, Kista torg 2

 

Vänligen anmäl ert deltagande senast den 16 november till henrik.larsson@jarvafast.se