Fastighetsägare i Järva har deltagit i konferensen Crime and Fear in Public Places

En av barnens åtgärdspunkter på trygghetsvandringen, en mörk gångtunnel.

 

Nätverket Säkra Platser har arrangerat internationell konferens om individens rätt till trygga offentliga miljöer på KTH

Som en del i att skapa tryggare och säkrare platser för alla har Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva genomfört trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby som ett försök under maj 2018. Syftet var att hitta och åtgärda det som barnen upplever som otryggt i området samt att se om barnens egna perspektiv skiljer sig så mycket från de vuxnas att det vore givande för stadsdelsförvaltning och medborgare att införa trygghetsvandringar med barn som rutin. För att jämföra gick vi trygghetsvandringar med vuxna på kvällstid i samma område. Det visade sig att barn och vuxna anmärkte på olika saker, i sydöstra Rinkeby hittade barn och vuxna endast 3 gemensamma åtgärdspunkter av 30 respektive 41 punkter. Barnen anmärkte mycket på fysiska åtgärder också men var något mer fokuserade på beteende och ”läskiga” människor än vad de vuxna var. Se exempel ovan på en plats som barnen beskrev som otrygg.

 

Anna Degerfeldt fick tillfälle att berätta om erfarenheterna av att engagera barn i skapandet av trygga utemiljöer på konferensen Crime and fear in Public Places: A conference on the individual’s rights to safe public places den 17 – 18:e oktober. Den tvärdisciplinära konferensen arrangerades av nätverket Säkra Platser på KTH och både forskare och praktiker deltog. 

 

Vill du veta mer om konferensen?

Crime and Fear in Public Places – The Individual’s Right to Safe Public Places

 

 

Text: Anna Degerfeldt, Fastighetsägare i Järva