Samverkan för ett tryggare och trivsammare Rinkeby

Nu görs ett omtag i de gemensamma ansträngningarna för att göra Skårbygränd i Rinkeby tryggare och trivsammare.

Skårbygränd har länge varit en otrygg plats där flera samverkansförsök och åtgärder för att komma till rätta med problemen gjorts genom åren. Fastighetsägare i Järva har engagerat sig i platsen vilket resulterat i bland annat bättre belysning och trafikhinder. Platsen är fortfarande problemtyngd och sedan förra året görs därför ett gemensamt omtag.

En samverkansgrupp bestående av Stadsdelsförvaltningen, Fastpartner, Familjebostäder, Trafikkontoret, polisen och Fastighetsägare i Järva har länge arbetat med det gemensamma målet att skapa en tryggare och trivsammare plats med bättre kommunikationsmöjligheter. Att grillkioskens arrende gick ut förra året och kunde sägas upp har öppnat för nya möjligheter till åtgärder. Grillkiosken ska nu rivas genom FastPartners försorg och Stockholms stad investerar stort i utvecklingen av platsen mellan Folkets hus och Rinkeby torg. Samtidigt bygger Familjebostäder om Folkets hus som har en viktig funktion på platsen och för Rinkeby.

– Föreningens grundtanke är att samarbete och platsutveckling lönar sig, därför känns det extra bra att vi nu tar ett omtag tillsammans för att förbättra en plats som påverkar hela området, berättar Anna Degerfeldt, projektledare.

Föreningen fungerar sammankallande och bekostar projekteringshandingar, idéskisser och beslutsunderlag och staden satsar stort i genomförandet. Trafikkontoret började redan förra året med att se över gatumarken ur ett trygghetsperspektiv för att bland annat komma till rätta med olagliga parkeringar och brottslig aktivitet i vändzonen.

– Polis och landskapsarkitekter har bland annat varit på plats för att diskutera situationell brottsprevention inför framtagandet av programhandingar. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma efter detta grundliga arbete som velat ta hänsyn till såväl Polisens som de boendes behov, säger Anna Degerfeldt.

Under våren fortsätter arbetet, tekniska specifikationer och handlingar ska tas fram och entreprenörer ska upphandlas inför ombyggnationerna.

Foto: Marianne Lind