Goda exempel på svenska BIDs

Fastighetsägare i Järva arrangerade 13–14 maj en tvådagars studieresa till Göteborg. Syftet med resan var att sprida och dela kunskap kring hur etablerade svenska BIDs har arbetat under de senaste två decennierna för att nå sina goda resultat.

Deltagarna var bl.a. representanter från de tre kommunala bostadsbolagen inom Stockholms Stad, Einar Mattsson samt Fastighetsägarna Stockholm. Gruppen besökte både Gårdstensbostäder AB (bildades 1997) och Fastighetsägare i Gamlestaden (bildades 2001). Båda två är goda exempel på strategiskt arbete med områdesutveckling via ett långsiktigt samarbete mellan fastighetsägare, boende och kommuner. En gemensam faktor för de båda är att arbetet har gett mycket goda resultat.

Gårdsten

Gårdstensbostäder bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna i stadsdelen som hade sitt ursprung i det tidiga 70-talets miljonprogram. Syftet med bolagsbildningen var även att utveckla, bidra till och förnya stadsdelen Gårdsten som helhet, då området ansågs vara ett särskilt utsatt område. De senaste två åren har brottsligheten i Gårdsten gått ner med 20 procent, vilket har lett till bl.a. att Gårdsten inte längre klassas som utsatt område. Den positiva utvecklingen har blivit möjlig genom en långsiktig strategi och en nära samverkan mellan aktörer i stadsdelen och Gårdstensbostäder vid rodret. Gruppdeltagarna fick veta mer om Gårdstenmodellen och dess grundläggande arbetssätt genom VD Michael Pirosanto och hans medarbetare.

Studiebesök hos Gårdstnsbostäder i Göteborg

Gamlestaden

Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001, och är såvitt känt, den organisation som verkat längst i en stadsdelskontext baserat på ett internationellt BIDs koncept.
Gamlestaden var i början på 2000 talet också en utsatt stadsdel med hög brottslighet och skadegörelse – men är numera ett stadsutvecklingsområde, med hög trygghet och blomstrande bostadsmarknad. Det första långsiktiga och organiserade samarbetet i form av en ny juridisk person som satt organisationsformen för Stockholms alla fastighetsägarföreningar och en förlaga för många andra svenska BIDs. Verksamhetschef Helena Holmberg har varit med från start och berättade både om det teoretiska och det praktiska arbetet Gamlestaden för besökarna.