Järva

Ylva Forslund, områdesförvaltare och Kim Norén, förvaltare hos Einar

Einar Mattsson fortsätter sitt långsiktiga arbete för trygghet och trivsel

Ylva Forslund, områdesförvaltare hos Einar Mattsson i Hjulsta och hennes kollegor, arbetar med en aktiv förvaltning och hög närvaro i området för ökad trygghet och trivsel. Just nu är det mycket som sker. Hyresgästerna kommenterar den stora skillnaden Nu byts och kompletteras belysningen på loftgångarna i hela Einar Mattssons bestånd i Hjulsta.– Det kommer att

Einar Mattsson fortsätter sitt långsiktiga arbete för trygghet och trivsel Läs mer »

Tensta Centrum

Platssamverkan

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Fastighetsägare i Järva med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Järva genom bland annat platssamverkan. Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en

Platssamverkan Läs mer »

Områdespolis Frank Carlsson

Brottsförebyggande arbete, lokalt och långsiktigt är polisen Frank Carlssons ledstjärnor

Frank Carlsson har arbetat som polis i drygt 25 år, främst i Västerort och framför allt förebyggande, lokalt och långsiktigt. Han har bland annat varit samordnare för det brottsförebyggande arbetet i västerort och har även arbetat mycket med brottsofferfrågor. Att arbeta med social preventionen har man gjort länge men den situationella preventionen har inte funnits

Brottsförebyggande arbete, lokalt och långsiktigt är polisen Frank Carlssons ledstjärnor Läs mer »