En bild av Järva som sällan visas

Brottsplatskartorna som Fastighetsägare i Järva sammanställer visar en bild som vi inte får se i media.

Genom att bearbeta polisanmälningsstatistik tar Fastighetsägare i Järva årligen fram brottsplatskartor för de olika stadsdelarna i Järva. Brottsplatskartorna består av utvalda brottstyper så som bil- och cykelstölder, inbrott i källare, vind, lägenhet, villa och radhus, skadegörelse på motorfordon, stöld ur motorfordon men även misshandel och rån utomhus.

Detta är en del av föreningens grundläggande kartläggning av området för att kunna genomföra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder kring de platser som är mest utsatta.
– När vi tittar på utvecklingen över tid ser vi en tydlig förändring i brottsstatistiken. När vi jämför bilden från 2013 i Rinkeby med 2021, så ser vi en markant förändring mot det bättre, säger Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg hos Fastighetsägare i Järva.

– Dessvärre ser man inte denna typ av rapportering i media. Gängkriminaliteten och skjutningarna är fruktansvärda, men all utveckling går inte åt samma håll, det finns flera sidor och medias bild är ensidig och onyanserad, säger Jonathan.
Det finns många goda exempel från vardagen i Järva. Fastighetsägarna har gjort och gör ett omfattande brottsförebyggande arbete för sina boende genom att se till att fastigheterna är trygga och säkra. Det finns många andra aktörer som arbetar aktivt med säkerhet och trygghetsfrågor, så som polis, stadsdelsförvaltningarna mfl.. Föreningen kommer att fortsätta jobba för att ha en bra samverkan mellan fastighetsägare, stadsdelsförvaltningarna och polisen i det brottsförebyggande arbetet.

Jonathan menar att det är viktigt att även visa på de goda exempel som finns för att ge en bättre helhetsbild och att stärka dem som arbetar för att öka trygghet och trivsel.

Det finns mer statistik som pekar åt det positiva hållet. Antalet lägenhetsinbrott i Järva ligger under rikssnittet. Det visar den sammanställning som Fastighetsägare i Järva har gjort med hjälp av statistik från Brottsförebyggande Rådet och Polisen 2020. Spånga-Tensta ligger sedan 2020 under rikssnittet när det gäller lägenhetsinbrott per 100.000 invånare. Rinkeby-Kista ligger i nivå med region Stockholms snitt och under Stockholms stads snitt. Detta är en otrolig utveckling, från att Järva hade flest lägenhetsinbrott i Sverige för tio år sedan.

- När vi tittar på utvecklingen över tid ser vi en tydlig förändring i brottsstatistiken. När vi jämför bilden från 2013 i Rinkeby med 2021, så ser vi en markant förändring mot det bättre, säger Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg hos Fastighetsägare i Järva.
Vid en jämförelse av brottsstatistiken från 2013 i Rinkeby med 2021, syns en markant förändring mot det bättre.