Välkommen på trygghetsvandring i Tensta den 4 oktober

Alla invånare är välkomna att delta i trygghetsvandring i Tensta tisdag 4 oktober kl. 18.00- ca 20.30

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Fastighetsägare i Järva arrangerar löpande trygghetsvandringar, för att möjliggöra dialog samt att gemensamt identifiera otrygga platser och brister i utemiljön.

Varmt välkommen att delta – dina åsikter och synpunkter är viktiga! Från förvaltningen deltar bl.a. preventionssamordnare, parkingenjörer och fältassistenter. Polis, fastighetsägare och andra aktörer deltar också. Vandringen dokumenteras med foto och protokoll som sedan skickas till ansvariga markägare för åtgärd.

Efter genomförd vandring grillar vi korv och dricker kaffe/saft.

När: Tisdag 4 oktober kl. 18.00- ca 20.30
Var: Samling utanför medborgarkontorets nya lokaler på Tenstagången 18
Anmälan: Anmäl ditt deltagande till: Trygghet.spanga-tensta@stockholm.se

Trygghetsvandring i Rinkeby