Trygghetsinventering i Akalla

Vid trygghetsinventeringen i Akalla möttes vi av ett generellt sett välstädat område. Det som noterades var framför allt skymmande buskage och träd.

Trygghetsinventeringarna sker genom att vi vandrar tillsammans stadsdelsförvaltningen, Polisen, Hyresgästföreningen och berörda fastighetsägare, vid detta tillfälle BRF Porkala, BRF Pargas och SISAB samt boende. Tillsammans identifierar vi otrygga platser och brister i utemiljön. Bristerna protokollförs och skickas till hyresvärden, kommunen eller annan part för att åtgärda problemen.