Säkerhets- och trygghetsgranskning vid ny- och ombyggnation

Fastighetsägare i Järva erbjuder sina medlemmar kostnadsfri konsultation inför ny- och ombyggnation avseende trygghet och säkerhet. Genom en säkerhets- och trygghetsgranskning av bygghandlingarna i ett tidigt skede kan föreningen ge råd vad gäller både utformning och materialval.

– Fördelen att nyttja föreningens tjänster kopplat till detta är att minska risken för att göra materialval som kan resultera i produkter som inte håller tillräckligt hög standard när det gäller säkerheten.
Det kan till exempel vara val av brytskydd, dörrar både till lägenheter, portar och allmänna utrymmen eller val av förrådsinredning, berättar Jonathan Gustafsson Berg, säkerhetsstrateg vid Fastighetsägare i Järva.

Kostnadseffektivt att göra rätt från början

Genom att göra rätt från början kan man undvika kostsamma ändringar i efterhand. Ett sämre materialval kan bland annat innebära oönskat häng i fastigheten till följd av att det är lätt att ta sig in. Det kan i sin tur leda till kostsamma reparationer eller byte av reservdelar till exempel till lås efter skadegörelse. Om fastighetsägaren följer rekommendationerna från säkerhets- och trygghetsgranskningen leder det dessutom till att de högt ställda kraven vid en trygghetsbesiktning uppnås och fastigheten kan direkt bli trygghetscertifierad.

Utemiljön kan signalera trygghet och trivsel

Även utemiljön är viktig ur ett trygghets- och trivselperspektiv. När man tittar på utemiljön vill man bland annat signalera ägarskap och främja mänskliga möten. Sådant som växtlighet, belysning, sikt, inramning av bostadsområdet och anslutningsvägar till och från fastigheten, bidrar till att öka trygghet och trivsel för de boende. Val av växter mot skadedjur kan också bidra till en ökad trivsel och därmed trygghet.

Även prioriteringar avseende innehåll på gårdarna påverkar tryggheten.
– Man behöver göra en balans i vilka prioriteringar som görs när det kommer till val av möbler, funktioner och utformning vad gäller innergården. Det är önskvärt att befolka platsen för att på så sätt bidra till en social trygghet och gemenskap. Men det finns en avvägning att göra kring vilka som är tilltänkta att nyttja ytan. En plats som är trevlig och inbjudande för hyresgäster kan tyvärr också vara inbjudande för personer som kan uppehålla sig på platsen och därmed driva bort hyresgästerna från gården. Därför blir det viktigt att signalera utåt att en bostadsgård är en del av boendemiljön, och att den bör behandlas därefter, säger Linnea Eklöf, trygghetsstrateg hos Fastighetsägare i Järva.

Ju tidigare desto bättre

– Vi kommer gärna in i ett så tidigt skede att vi kan ge rekommendationer kring utformningen av fastigheten och gården och inte bara påverka materialval. Det kan till exempel handla om separata ingångar till olika allmänrum eller dolda hörn som är svårt att ändra i efterhand. Behörighetsstyrning och hur en person kan röra sig i fastigheten, om man väl tagit sig in, är också viktiga aspekter, säger Jonathan.

Flera undersökningar visar att tryggheten är en viktig del när vi väljer var vi ska bo. Att ta in trygghetsperspektivet i ett tidigt skede vid nyproduktion ger både attraktivare fastigheter, nöjdare hyresgäster och framtida besparingar då man undviker kostsamma anpassningar och ombyggnation i ett senare skede.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller är intresserad av en säkerhets- och trygghetsgranskning vid ny- eller ombyggnation hör av dig så berättar vi mer:
jonathan.berg@jarvafast.se
linnea.eklof@jarvafast.se

Jonathan Gustafsson Berg och Linnea Eklöf från Fastighetsägare i Järva granskar byggritningar inför nyproduktion i Kista.