I samverkan för ett tryggare och trivsammare Järva

Fastighetsägare i Järva är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta genom att gynna en långsiktig förvaltning av områdenas fastighetsbestånd. Alla fastighetsägare i Järva, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Tillsammans arbetar vi för att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i.

BID-INSPIRERAD SAMVERKAN

Vi arbetar med BID-inspirerad samverkan. BID står för Business Improvement
Districts. Den svenska modellen av BID har hämtat inspiration från USA. Modellen används med framgång på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna och vi har tre systerföreningar i Stockholm; Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Rågsved som vi har stort utbyte av. Samverkansmodellen kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

TRYGGHETSSKAPANDE OCH BROTTSFÖREBYGGANDE

Fastighetsägare i Järva arbetar bland annat med:

  • Trygghetsbesiktningar av befintliga fastigheter inklusive utemiljön. Men även tips och rekommendationer vid ny- och ombyggnation.
  • Trygghetsvandringar/trygghetsinventeringar
  • Platssamverkan
  • Gemensamma upphandlingar
  • Engagemang mot våld i nära relation
  • Mot oriktiga hyresförhållanden
  • Seminarier, nätverksträffar och workshops
  • Kartläggningar och inventeringar

SKÄL ATT VARA MED

Det finns många skäl att vara med i Fastighetsägare i Järva. Föreningen fungerar som en samverkansplattform med ett stort lokalt kontaktnät. Vi arrangerar seminarier och informationsmöten kring aktuella ämnen som våld i nära relation, olaga andrahandsuthyrning, skadedjur, trygg lokaluthyrning med mera. Vi arrangerar förvaltarträffar och samordnar gemensamma upphandlingar. Tillsammans med våra medlemmar är vi med och arrangerar aktiviteter i samverkan med olika aktörer så som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen. Det kan handla om gemensamma event, gemensamma satsningar på vägbommar, trafikhinder, sopsortering med mera.
Vi bistår även våra medlemmar vid till exempel kartläggningar och trygghetsbesiktningar och arrangerar i samverkan med stadsdelarna och polisen trygghetsvandringar. Hos oss finns kompetens om trygghet och säkerhet i fastigheter och utemiljön, både när det gäller befintlig bebyggelse och vid ny- eller ombyggnation.

SKA VI MÖTAS?

Oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, är hyresvärd eller lokalfastighetsägare så är du varmt välkommen att samverka med oss. Vi träffas gärna vid ett förutsättningslöst möte för att höra vilka behov ni har när det gäller trygghet och trivsel och hur vi skulle kunna samverka kring Järvas framtid.

Vill du veta mer, eller träffas, maila oss gärna på info@jarvafast.se
Våra medlemmar hittar du här.
Här kan du ladda ner denna information som en folder i pdf (A5-format).