Trygghetsvandring i Rinkeby

Under gårdagens trygghetsinventering i Rinkeby fick vi se ett fantastiskt resultat av tidigare trygghetsinventeringars noteringar över platser som behöver åtgärdas.

Sunnanbyplan i Rinkeby var tidigare en stor gräsyta utan belysning och med en upptrampad gångväg. Nu har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning skapat en trygg och trivsam miljö i form av en fin park.

Trygghetsvandring i Rinkeby