Hemsö är ny medlem hos Fastighetsägare i Järva

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

– Hemsö är ett fastighetsbolag som omfattar alla de fastigheter den offentliga sektorn behöver, där skolor och äldreboenden är vår allra största verksamhet. Men även polishus, brandstationer och sjukhus finns med i fastighetsbeståndet, säger Nils Styf, vd för Hemsö.

Nils Styf, vd Hemsö, foto: Hemsö

Hemsö förvaltar ett fastighetsbestånd som omfattar 480 samhällsfastigheter och finns både i Sverige, Tyskland och Finland, men är störst i Sverige och då i Stockholms län. Bolaget både äger och utvecklar fastigheter från nyproduktion till rot- och ombyggnation.

– Vi ska äga långsiktigt och även om vi ägs till 85 % av Tredje AP-fonden och ska tjäna pengar så har vi ett mycket långsiktigt perspektiv, berättar Nils.

I Järva äger Hemsö polishuset som man köpte mitt under byggnationen, men fokus nu ligger på Campus Tensta som man tillträdde för ett år sedan.

Tensta Gymnasium, foto: Hemsö

– Det vi gör här är lite ovanligt, vi äger och utvecklar skolor, men skillnaden här är att detta var ett tomt före detta gymnasium som Stockholms stad hade lämnat, säger Nils.

När politiken bestämde att sälja så tyckte Hemsö att det var synd att skolan lades ner och agerade.
– Jag är själv uppvuxen i Botkyrka där Botivdsgymnasiet gick samma öde till mötes och lades ner. Med de integrationsproblem vi har så måste man arbeta med detta och utbildningsperspektivet saknas, vi måste fånga upp barnen tidigt, anser Nils.

Hemsö vill skapa ett skolcampus

Hemsö köpte fastigheten med tanken att skapa något nytt i denna fastighet som är stor och behöver flera verksamheter. Dialog har hållits med såväl kommun som civilsamhälle och föreningar, vilket det finns otroligt många i Järvaområdet.
– Campus Tensta är en mycket fin fastighet med ett bra läge mitt i Tensta och med stor potential. Vi har haft många möten för att ta reda på hur behovet ser ut. Nu har vi landat i en vision som omfattar utbildning i bred form med fokus på gymnasieskola, men även vuxen- och yrkesutbildning saknas lokalt, säger Nils

Ett exempel han tar upp är att det enbart finns ett fåtal SFI-platser i Kista, närmsta stora SFI-utbildning finns i Skanstull. Nils menar att det är en hög tröskel för många att ta sig ända dit. Vuxenutbildningen behöver finnas nära där folk bor.

Långsiktiga hyresgäster som kompletterar varandra

Nils berättar att det inte är svårt att hitta hyresgäster, men Hemsö fokuserar på att hitta långsiktiga hyresgäster som kompletterar varandra och det är det pusslet de nu lägger.
– Vi vill ha rätt hyresgäster som bidrar till en positiv utveckling av integrationen i Tensta, detta är ett sätt för oss att arbeta med social hållbarhet, säger han.

Hemsö vill visa att det går att göra något positivt i Järva och hoppas att lärdomarna från arbetet ska kunna tas vidare till tillexempel Vivalla, Göteborg, Malmö och andra platser i liknande situationer.

Mötesplatser saknas

Det man märkte i området var att det saknades möteslokaler sedan Tensta Träff stängde. Hemsö har gjort en mindre renovering och öppnat lokalen igen. Här finns nu Rädda Barnen och Folkets hus som hyr ut lokal till olika möten. Om 3-4 år kommer lokalen att behöva genomgå en större renovering och efter det hoppas man på en lokal folketshusrörelse som kan bli långsiktig.

Vi är beroende av att alla fastighetsägare gör något

När det gäller trygghetsfrågan i Tensta så är Hemsös ambition att platsen ska leva både på dagen och kvällen. Verksamhet på kvällar och helger innebär liv och rörelse, det ökar tryggheten och det vill man skapa så stor del av dygnet som möjligt. Nils säger att han upplever ett otroligt stort engagemang från hela Hemsös organisation.
– Det är fantastiskt, det är ett fåtal som arbetar med detta projekt men många är engagerade, här har vi möjlighet att göra en positiv skillnad på riktigt, säger Nils.

Något som är viktigt, menar han, är helheten i området och det tror han att Hemsö kan få genom sitt medlemskap i Fastighetsägare i Järva.
– Vi är beroende av att alla fastighetsägare gör något, det räcker inte med ett fåtal engagerade, avslutar Nils.

Text: Katarina Magnusson
Foto: Hemsö