Trygghetsvandring i Hjulsta

Förra veckan genomförde vi en trygghetsvandring i Hjulsta tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Vid inventeringarna deltar preventionssamordnare, parkingenjörer, fältassistenter, polis, fastighetsägare och andra aktörer.

Vandringen dokumenteras med foto och protokoll som sedan skickas till ansvariga markägare för åtgärd. Denna gång var de få noteringar med sådant som behöver åtgärdas i området.

Det var mycket god uppslutning vid detta tillfälle som avslutades med att stadsdelsförvaltningen bjöd på korv med bröd och dryck i Hjuset fritidsgård.

Trygghetsvandring i Hjulsta