Möte med Järva i samverkan

Igår träffades Sanna Berg och Gia Theorin verksamhetschef för Järva i samverkan. Syftet med mötet var att dela erfarenheter och för att känna till varandras arbeten på Järva.

Om Järva i samverkan:
Gålöstiftelsen tog 2020 initiativ till Järva i samverkan. Efter flera möten tillsammans med ideella organisationer i Järva skapades en struktur för hur de skulle agera som stödfunktion för att stötta samverkan. Järva i samverkan består idag av 17 anslutna föreningar som alla arbetar med barn och unga i Järva. Genom JIS samverkansmodell arbetar de för att skapa en plattform för samverkan.

Gia Theorin och Sanna Berg