Järfällahus besöker Fastighetsägare i Järva

Stora delar med flera olika funktioner från Järfällahus besökte igår Fastighetsägare i Järvas kansli. Det var en god uppslutning från Järfällahus med både trygghetschef, områdesutvecklare och boendekonsulenter med flera.

Vi fick möjlighet att presenterade hur föreningen arbetar med trygghetsvandringar och  hur ett bra och effektivt skalskydd kan utformas. Vi berättade också hur våra medlemmar Einar Mattsson arbetar med tekniska besiktningar för att motverka olaga andrahand och hur Familjebostäder har arbetat med att friställa lägenheter. Vi avslutade mötet med ett platsbesök i en källare för att visa ett bra exempel på en trygg och trivsam källare.

Järfällahus på besök hos Fastighetsägare i Järva
Järfällahus på besök hos Fastighetsägare i Järva